Department for Research Management

Direcția Managementul Programelor de Cercetare implementează strategia Universităţii din Bucureşti referitoare la activitatea de cercetare, oferind suport pentru obținerea finanțării și pentru protejarea și valorificarea rezultatelor cercetării.

Alte atribuții ale Direcției sunt:

 • implementare proiecte – achiziții, deplasări, salarizare, raportări/decontări etape;
 • stimularea cercetării – evidențe și plăți burse de performanță științifică, premierea rezultatelor cercetării;
 • evidenţa centrelor de cercetare;
 • evidenţa rezultatelor cercetării;
 • colaborarea cu principalii finanţatori.

  Contact

  Director
  Department for Research Management

  Dragoș DENA
  Telphone: +4021-307.73.88
  E-mail: dragos.dena@cdi.unibuc.ro

  Audience
  Monday-Thursday: 11:00 – 12:00
  14:00 – 15:00

  Address:
  Mihail Kogălniceanu Complex, 36-46 Mihail Kogălniceanu Bvd, Sector 5, 050107, Romania, 1st floor, Bucharest

  Research News

  See more >

  News

  Share This