Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Study documents

Biroul Acte de Studii al Universității din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii, postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate

De asemenea, studenții UB pot solicita eliberarea şi verificarea foii matricole şi a suplimentului de diplomă.

Eliberare acte de studii
Eliberarea actelor de studii se face titularului, pe baza actului de identitate, buletin sau paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:

 1. cerere către Rectorul Universității din București, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 150 RON, care se achită la Casieria Universității din București
 7. un timbru fiscal sau judiciar, indiferent de valoare

Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică

Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 150 de RON, care se achită la Casieria Universității din București
 6. un timbru fiscal sau judiciar, indiferent de valoare

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome actele necesare sunt:

 • cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 • două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică

  Contact

  Șef Birou Acte de Studii
  Ioana GEANTĂ
  Tel: +4021-305.97.36
  +4021-305.97.35
  +4021-307.73.86
  +4021-307.73.87
  Fax: +4021-311.34.13
  E-mail: oanakostache@yahoo.com

  Programul de audienţe
  Luni și Vineri: 10:00 – 12:00

  Programul cu publicul:
  Luni-Joi: 12:00 – 14:00

  Adresă:
  Bd. M. Kogălniceanu 36-46, camera 206, Etaj 1, Sector 5, 050107, București

  Noutăți

  No Results Found

  The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

  We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

  Share This